Školjka

Kada odem
niko neće naseliti moj život
Biće tih, iako pun ljudi

Možda će se upoznavati
Umeti da koriste
moje tragove

Kada odem
padaće kiša ili
sijati sunce

Ostavljam jutros prsten
u kutiju za nakit
Beli trag, tačna mera

Ljubičasti kamen
na sigurnom
Nepronađen, lagan