Gram

Moj otac je bio

svetlosno mlad

i naglo ostario

Ja kockam

Sve lakše bacam

i dobijam

Dobro pratim,

zovem i čekam

Prolaze ljudi,

talasi

Priznajem, tiho,

kao na javi

Skupljam se

U dozu stane gram

onoga što volim

onoga što misle da jesam  

Moj stan je bio

na dve ulice

Oblaci su ga sveli

na misli

Koliko sam daleko

toliko vam trebam

Dok plovim

plovi i pravac

@jž