Mapa

Kad moram da sam dobro

pomislim na tebe

Ne znam šta je „dovoljno”

Možda to