dvoje

Ovih dana
je vetrovito i sunčano
Deca puštaju zmajeve
na displeju
Noću, u video igrama
Ratuju zvezde

Nemam želju
da računam razdaljinu
Putujem. Spavam
Pišem samo sebi

Da jednom sastavim
poemu o dvoje|
koji dolaze
svakog dana
na isto mesto

Već vidim kako ću
završiti priču o gejmeru

Danas
samo igram

@jž